Bij het definiëren van het beleggingsbeleid (strategische asset allocatie) zou de doelstelling van de bank/beleggingsonderneming moeten zijn om een portefeuille vast te stellen die gegeven een bepaald risico een zo hoog mogelijk rendement behaalt. Omgekeerd kan ook gezegd worden dat gegeven een bepaald rendement het risico van de portefeuille zo laag mogelijk hoort te zijn. Is dit bij u ook het geval?

Om een passende beleggingsoplossing te kunnen adviseren heeft de bank/beleggingsonderneming een compleet inzicht nodig in de klantsituatie en doelstellingen van de klant. Als de financiële instelling daarbij heeft vastgesteld welke risico’s u kan en wil dragen, dan is het belangrijk de passende bouwstenen bij te adviseren. Dit betekent dat ook kwantitatief onderbouwd moet worden hoe het risico van de beleggingsportefeuille aansluit bij uw risicobereidheid.

Dat is bij een deel van de beleggingsondernemingen nog niet de praktijk en kan leiden tot teleurstellingen. Voor u als klant is het grootste risico van beleggen het risico dat uw doelstellingen niet behaald worden.

Bron: AFM

De onderstaande grafiek geeft aan dat u bij een beursjaar met 50% vermogensverlies, de opvolgende jaren 100% rendement gehaald dient te worden om weer op het startbedrag uit te komen.

Wie zich dus ook concentreert op risico, behoeft minder rendement te behalen om de doelstelling te halen. Het geeft u tevens rust en ontzorgt voor de langere termijn.

Stephanson Family Office heeft een helder beleggingsproces (op basis van uw wensen en eisen) gemaakt met objectieve prestatie indicatoren, zodat u de beste beleggingsdienstverlening krijgt op basis van kosten, risico(management), rendement, en op grondslag van kwalitatieve maatstaven zoals de kwaliteit van het beleggingsproces en service. Wij blijven dit ook gedurende de beleggingstermijn voor u monitoren.

Kort samengevat: door gedurende het beleggingsproces strenge selectiecriteria te hanteren richting (internationale) banken/beleggingsinstellingen en deze onderling te vergelijken, worden voordelen behaald voor u; verlaging van kosten, verhogen rendement, optimale service, beter inzicht in uw beleggingen en o.a. het optimaliseren van het risico.